Berkenaan dengan telah dikeluarkannya undang-undang no 20 tahun 2023 tentang ASN sebagai pengganti undang-undang no. 5 tahun 2014 tantang ASN, maka dengan ini kami sampaikan undang-undang baru..... 

Download di sini